Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/02/2017

0
222

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/02/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/02/2017

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.0625
Chiến lược chính: mua trên 1.0625
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0560 & 1.0540

Các cản cứng:
1.0680 ***
1.0655 **
1.0625 ***
1.0590
1.0560 **
1.0540 **
1.0520 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/02/2017

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.2475
Chiến lược chính: mua trên 1.2475
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2420 & 1.2400

Các cản cứng:
1.2530 **
1.2505 ***
1.2475 ***
1.2445
1.2420 ***
1.2400 ***
1.2380 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/02/2017

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 112.40
Chiến lược chính: mua trên 112.40
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 112.90 & 113.10

Các cản cứng:
113.30
113.10
112.90
112.60
112.40
111.90
111.60

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/02/2017

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.7700
Chiến lược chính: bán dưới 0.7700
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7665 & 0.7650

Các cản cứng:
0.7740 **
0.7720 ***
0.7700 ***
0.7680
0.7665 **
0.7650 ***
0.7630 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/02/2017

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1258.00
Chiến lược vàng: bán dưới 1258.00
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1249.00 & 1245.50

Các cản cứng:
1263.75
1261.00
1258.00
1253.88
1249.00
1245.50
1240.75

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/02/2017

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 54.35
Chiến lược chính: bán dưới 54.35
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 53.95 & 53.72

Các cản cứng:
54.80
54.55
54.35
54.20
53.95
53.72
53.48

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn