Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

0
345

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.0815
Chiến lược chính: mua trên 1.0815
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.095 & 1.1035
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.11 ***
1.1035 ***
1.095 **
1.0895
1.0815 ***
1.078 ***
1.073 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.516
Chiến lược chính: mua trên 1.516
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.53 & 1.5345
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.54 **
1.5345 ***
1.53 ***
1.5258
1.516 **
1.51 ***
1.502 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 119.45
Chiến lược chính: bán dưới 119.45
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 118.75 & 118.5
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
120.1 ***
119.7 **
119.45 ***
118.9850
118.75 ***
118.5 ***
118.3 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.783
Chiến lược chính: mua trên 0.783
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7915 & 0.794
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
0.798 **
0.794 ***
0.7915 **
0.7890
0.783 ***
0.779 ***
0.776 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1188
Chiến lược vàng: mua trên 1188
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1209.4 & 1216
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 5 – 10 giá.

Các cản cứng:
1224
1216
1209.4
1201.65
1188
1180
1175

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 57.05
Chiến lược chính: bán dưới 57.05
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 55.75 & 54.6
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
58.4
57.9
57.05
56.32
55.75
54.6
53.8

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn