Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

0
277

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.0815
Chiến lược chính: mua trên 1.0815
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.095 & 1.1035
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.11 ***
1.1035 ***
1.095 **
1.0895
1.0815 ***
1.078 ***
1.073 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.516
Chiến lược chính: mua trên 1.516
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.53 & 1.5345
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.54 **
1.5345 ***
1.53 ***
1.5258
1.516 **
1.51 ***
1.502 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 119.45
Chiến lược chính: bán dưới 119.45
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 118.75 & 118.5
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
120.1 ***
119.7 **
119.45 ***
118.9850
118.75 ***
118.5 ***
118.3 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.783
Chiến lược chính: mua trên 0.783
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7915 & 0.794
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
0.798 **
0.794 ***
0.7915 **
0.7890
0.783 ***
0.779 ***
0.776 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1188
Chiến lược vàng: mua trên 1188
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1209.4 & 1216
+ Dừng lá»— (Stop Loss): 5 – 10 giá.

Các cản cứng:
1224
1216
1209.4
1201.65
1188
1180
1175

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 57.05
Chiến lược chính: bán dưới 57.05
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 55.75 & 54.6
+ Dừng lá»— (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
58.4
57.9
57.05
56.32
55.75
54.6
53.8

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn