Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 30/06/2014

0
228
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 30/06/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 30/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.362
Chiến lược chính: mua trên 1.362
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.365 & 1.367
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.362 thì mục tiêu giảm xuống 1.36 & 1.358

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 30/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.7
Chiến lược chính: mua trên 1.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.706 & 1.708
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.7 thì mục tiêu giảm xuống 1.697 & 1.695

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 30/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 101.6
Chiến lược chính: bán dưới 101.6
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.15 & 101
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.6 thì mục tiêu tăng lên 101.8 & 102

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 30/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.939
Chiến lược chính: mua trên 0.939
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9445 & 0.9465
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.939 thì mục tiêu giảm xuống 0.9375 & 0.935

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 30/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1306
Chiến lược vàng: mua trên 1306
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1332 & 1350
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1301.

Phương án phụ: nếu breakout 1306 thì mục tiêu giảm xuống 1300 & 1285

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 30/06/2014

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 106.85
Chiến lược chính: bán dưới 106.85
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.85 & 104.25
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 107.35.

Phương án phụ: nếu breakout 106.85 thì mục tiêu tăng lên 107.5 & 108.1

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn