Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

0
314
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.0570
Chiến lược chính: bán dưới 1.0570
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0520 & 1.0490

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.0610 **
1.0590 ***
1.0570 ***
1.0540
1.0520 **
1.0490 ***
1.0455 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.2405
Chiến lược chính: bán dưới 1.2405
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2260 & 1.2230

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.2475 **
1.2445 ***
1.2405 ***
1.2315
1.2260 ***
1.2230 **
1.2190 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 112.85
Chiến lược chính: mua trên 112.85
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 114.05 & 114.35

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
114.60
114.35
114.05
113.40
112.85
112.40
111.90

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 0.7680
Chiến lược chính: bán dưới 0.7680
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7630 & 0.7615

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
0.7720 **
0.7700 ***
0.7680 ***
0.7656
0.7630 ***
0.7615 ***
0.7600 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1248.80
Chiến lược vàng: bán dưới 1248.80
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1240.75 & 1235.50

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1258.50
1252.00
1248.80
1245.45
1240.75
1235.50
1231.00

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 53.94
Chiến lược chính: mua trên 53.94
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 54.58 & 54.74

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
54.94
54.74
54.58
54.29
53.94
53.76
53.65

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn