Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

0
253

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.0570
Chiến lược chính: bán dưới 1.0570
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0520 & 1.0490

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.0610 **
1.0590 ***
1.0570 ***
1.0540
1.0520 **
1.0490 ***
1.0455 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.2405
Chiến lược chính: bán dưới 1.2405
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2260 & 1.2230

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.2475 **
1.2445 ***
1.2405 ***
1.2315
1.2260 ***
1.2230 **
1.2190 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 112.85
Chiến lược chính: mua trên 112.85
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 114.05 & 114.35

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
114.60
114.35
114.05
113.40
112.85
112.40
111.90

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.7680
Chiến lược chính: bán dưới 0.7680
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7630 & 0.7615

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
0.7720 **
0.7700 ***
0.7680 ***
0.7656
0.7630 ***
0.7615 ***
0.7600 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1248.80
Chiến lược vàng: bán dưới 1248.80
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1240.75 & 1235.50

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1258.50
1252.00
1248.80
1245.45
1240.75
1235.50
1231.00

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 01/03/2017

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 53.94
Chiến lược chính: mua trên 53.94
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 54.58 & 54.74

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
54.94
54.74
54.58
54.29
53.94
53.76
53.65

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn