Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

0
256

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.0550
Chiến lược chính: bán dưới 1.0550
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0495 & 1.0470

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.0590 **
1.0570 ***
1.0550 ***
1.0520
1.0495 ***
1.0470 **
1.0450 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.2330
Chiến lược chính: bán dưới 1.2330
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2230 & 1.2200

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.2405 ***
1.2355 **
1.2330 ***
1.2280
1.2230 ***
1.2200 **
1.2150 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 113.65
Chiến lược chính: mua trên 113.65
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 114.60 & 115.00

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
115.40
115.00
114.60
114.10
113.65
113.30
112.85

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.7640
Chiến lược chính: bán dưới 0.7640
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7570 & 0.7545

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
0.7700 ***
0.7665 ***
0.7640 ***
0.7594
0.7570 **
0.7545 **
0.7520 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1246.50
Chiến lược vàng: bán dưới 1246.50
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1235.00 & 1230.50

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1254.50
1251.00
1246.50
1239.98
1235.00
1230.50
1225.75

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 53.60
Chiến lược chính: bán dưới 53.60
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 52.72 & 52.40

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
54.05
53.85
53.60
52.98
52.72
52.40
52.00

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn