Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

0
366
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.0550
Chiến lược chính: bán dưới 1.0550
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0495 & 1.0470

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.0590 **
1.0570 ***
1.0550 ***
1.0520
1.0495 ***
1.0470 **
1.0450 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.2330
Chiến lược chính: bán dưới 1.2330
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2230 & 1.2200

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.2405 ***
1.2355 **
1.2330 ***
1.2280
1.2230 ***
1.2200 **
1.2150 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 113.65
Chiến lược chính: mua trên 113.65
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 114.60 & 115.00

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
115.40
115.00
114.60
114.10
113.65
113.30
112.85

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 0.7640
Chiến lược chính: bán dưới 0.7640
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7570 & 0.7545

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
0.7700 ***
0.7665 ***
0.7640 ***
0.7594
0.7570 **
0.7545 **
0.7520 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1246.50
Chiến lược vàng: bán dưới 1246.50
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1235.00 & 1230.50

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1254.50
1251.00
1246.50
1239.98
1235.00
1230.50
1225.75

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/03/2017

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 53.60
Chiến lược chính: bán dưới 53.60
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 52.72 & 52.40

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
54.05
53.85
53.60
52.98
52.72
52.40
52.00

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn