Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/06/2014

0
245

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.365
Chiến lược chính: bán dưới 1.365
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3585 & 1.3555
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.365 thì mục tiêu tăng lên 1.367 & 1.369

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.6715
Chiến lược chính: mua trên 1.6715
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.678 & 1.682
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.6715 thì mục tiêu giảm xuống 1.669 & 1.666

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 101.75
Chiến lược chính: mua trên 101.75
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.15 & 102.35
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.75 thì mục tiêu giảm xuống 101.55 & 101.4

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.929
Chiến lược chính: bán dưới 0.929
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.924 & 0.9205
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.929 thì mục tiêu tăng lên 0.9315 & 0.933

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/06/2014

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1261
Chiến lược vàng: bán dưới 1261
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1235 & 1223
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1266.

Phương án phụ: nếu breakout 1261 thì mục tiêu tăng lên 1268 & 1276

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 102.6
Chiến lược chính: mua trên 102.6
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 103.95 & 104.35
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 102.1.

Phương án phụ: nếu breakout 102.6 thì mục tiêu giảm xuống 102.1 & 101.6

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn