Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/07/2014

0
278
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/07/2014

TinForex Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/07/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/07/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.37
Chiến lược chính: bán dưới 1.37
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.365 & 1.362
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.37 thì mục tiêu tăng lên 1.372 & 1.375

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/07/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.7115
Chiến lược chính: mua trên 1.7115
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.72 & 1.7235
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.7115 thì mục tiêu giảm xuống 1.709 & 1.705

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/07/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 101.35
Chiến lược chính: mua trên 101.35
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.8 & 102
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.35 thì mục tiêu giảm xuống 101.2 & 101

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/07/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.9435
Chiến lược chính: mua trên 0.9435
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9505 & 0.953
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9435 thì mục tiêu giảm xuống 0.941 & 0.9385

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/07/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1306
Chiến lược vàng: mua trên 1306
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1333 & 1350
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1301.

Phương án phụ: nếu breakout 1306 thì mục tiêu giảm xuống 1300 & 1285

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 02/07/2014

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 106.1
Chiến lược chính: bán dưới 106.1
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.6 & 104.25
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 106.6.

Phương án phụ: nếu breakout 106.1 thì mục tiêu tăng lên 106.85 & 107.5

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn