Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

0
248

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.0510
Chiến lược chính: mua trên 1.0510
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0570 & 1.0590

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.0605 **
1.0590 **
1.0570 ***
1.0550
1.0510 ***
1.0490 ***
1.0470 **

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.2285
Chiến lược chính: bán dưới 1.2285
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2200 & 1.2150

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.2355 ***
1.2310 ***
1.2285 **
1.2233
1.2200 ***
1.2150 **
1.2105 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 114.00
Chiến lược chính: mua trên 114.00
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 114.60 & 115.00

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
115.40
115.00
114.60
114.46
114.00
113.60
113.30

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.7590
Chiến lược chính: bán dưới 0.7590
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7540 & 0.7520

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
0.7640 ***
0.7615 ***
0.7590 ***
0.7560
0.7540 ***
0.7520 ***
0.7500 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1236.20
Chiến lược vàng: bán dưới 1236.20
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1222.00 & 1219.00

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1247.20
1242.20
1236.20
1227.40
1222.00
1219.00
1215.00

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 52.90
Chiến lược chính: bán dưới 52.90
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 52.40 & 52.10

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
53.50
53.25
52.90
52.70
52.40
52.10
51.85

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn