Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

0
231
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.0510
Chiến lược chính: mua trên 1.0510
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0570 & 1.0590

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.0605 **
1.0590 **
1.0570 ***
1.0550
1.0510 ***
1.0490 ***
1.0470 **

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.2285
Chiến lược chính: bán dưới 1.2285
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2200 & 1.2150

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.2355 ***
1.2310 ***
1.2285 **
1.2233
1.2200 ***
1.2150 **
1.2105 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 114.00
Chiến lược chính: mua trên 114.00
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 114.60 & 115.00

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
115.40
115.00
114.60
114.46
114.00
113.60
113.30

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 0.7590
Chiến lược chính: bán dưới 0.7590
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7540 & 0.7520

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
0.7640 ***
0.7615 ***
0.7590 ***
0.7560
0.7540 ***
0.7520 ***
0.7500 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1236.20
Chiến lược vàng: bán dưới 1236.20
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1222.00 & 1219.00

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1247.20
1242.20
1236.20
1227.40
1222.00
1219.00
1215.00

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 03/03/2017

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 52.90
Chiến lược chính: bán dưới 52.90
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 52.40 & 52.10

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
53.50
53.25
52.90
52.70
52.40
52.10
51.85

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn