Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

0
382

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.123
Chiến lược chính: bán dưới 1.123
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.107 & 1.1015
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.138 ***
1.1295 ***
1.123 ***
1.1137
1.107 ***
1.1015 ***
1.0955 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.5215
Chiến lược chính: bán dưới 1.5215
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.51 & 1.5025
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.54 ***
1.5305 ***
1.5215 **
1.5152
1.51 ***
1.5025 ***
1.497 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 119.9
Chiến lược chính: mua trên 119.9
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 120.5 & 120.85
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
121.2 ***
120.85 ***
120.5 ***
120.2535
119.9 ***
119.55 ***
119.2 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.787
Chiến lược chính: bán dưới 0.787
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.779 & 0.776
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
0.7975 ***
0.7925 ***
0.787 ***
0.7827
0.779 ***
0.776 ***
0.7705 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1169
Chiến lược vàng: mua trên 1169
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1199 & 1207.5
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 5 – 10 giá.

Các cản cứng:
1215
1207.5
1199
1183.67
1169
1160
1153

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 58.3
Chiến lược chính: mua trên 58.3
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 59.9 & 60.5
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
61.5
60.5
59.9
59.08
58.3
57.85
57.2

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn