Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 06/03/2017

1
352

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 06/03/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 06/03/2017

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.0570
Chiến lược chính: mua trên 1.0570
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0610 & 1.0640

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.0655 ***
1.0640 ***
1.0610 **
1.0598
1.0570 ***
1.0540 ***
1.0510 **

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 06/03/2017

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.2240
Chiến lược chính: mua trên 1.2240
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2310 & 1.2355

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1.2390 ***
1.2355 ***
1.2310 **
1.2270
1.2240 ***
1.2210 **
1.2180 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 06/03/2017

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 114.15
Chiến lược chính: bán dưới 114.15
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 113.45 & 113.00

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
115.00
114.60
114.15
113.88
113.45
113.00
112.75

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 06/03/2017

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.7565
Chiến lược chính: mua trên 0.7565
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7615 & 0.7640

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
0.7665 **
0.7640 ***
0.7615 ***
0.7590
0.7565 ***
0.7545 ***
0.7520 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 06/03/2017

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1230.50
Chiến lược vàng: mua trên 1230.50
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1237.00 & 1242.20

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
1246.00
1242.20
1237.00
1233.34
1230.50
1226.00
1222.50

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 06/03/2017

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 52.95
Chiến lược chính: mua trên 52.95
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 53.50 & 53.80

Các vùng hỗ trợ và kháng cự:
54.05
53.80
53.50
53.19
52.95
52.60
52.30

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

1 bình luận

Để lại lời nhắn