Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2014

1
345
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.3725
Chiến lược chính: bán dưới 1.3725
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.369 & 1.367
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.3725 thì mục tiêu tăng lên 1.3755 & 1.3785

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.662
Chiến lược chính: bán dưới 1.662
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.655 & 1.6505
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.662 thì mục tiêu tăng lên 1.6645 & 1.668

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 103.45
Chiến lược chính: bán dưới 103.45
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.95 & 102.7
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 103.45 thì mục tiêu tăng lên 103.7 & 104.1

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.9265
Chiến lược chính: mua trên 0.9265
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9305 & 0.934
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 0.9265 thì mục tiêu giảm xuống 0.9245 & 0.92

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1288
Chiến lược vàng: mua trên 1288
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1316 & 1320
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1283.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1288 thì mục tiêu giảm xuống 1281 & 1277

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 100.25
Chiến lược chính: mua trên 100.25
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.6 & 102.2
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 99.75.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 100.25 thì mục tiêu giảm xuống 99.8 & 98.85

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

1 bình luận

Để lại lời nhắn