Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2014

1
361

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.3725
Chiến lược chính: bán dưới 1.3725
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.369 & 1.367
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.3725 thì mục tiêu tăng lên 1.3755 & 1.3785

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.662
Chiến lược chính: bán dưới 1.662
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.655 & 1.6505
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.662 thì mục tiêu tăng lên 1.6645 & 1.668

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 103.45
Chiến lược chính: bán dưới 103.45
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.95 & 102.7
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 103.45 thì mục tiêu tăng lên 103.7 & 104.1

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.9265
Chiến lược chính: mua trên 0.9265
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9305 & 0.934
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 0.9265 thì mục tiêu giảm xuống 0.9245 & 0.92

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1288
Chiến lược vàng: mua trên 1288
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1316 & 1320
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1283.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1288 thì mục tiêu giảm xuống 1281 & 1277

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 07/04/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 100.25
Chiến lược chính: mua trên 100.25
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.6 & 102.2
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 99.75.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 100.25 thì mục tiêu giảm xuống 99.8 & 98.85

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

1 bình luận

Để lại lời nhắn