Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/07/2015

0
316
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/07/2015

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/07/2015

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/07/2015

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.11
Chiến lược chính: mua trên 1.11
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.126 & 1.1315
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.1345 *
1.1315 *
1.126 **
1.1171
1.11 ***
1.105 **
1.099 **

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/07/2015

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.5475
Chiến lược chính: mua trên 1.5475
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.558 & 1.5605
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.563 **
1.5605 **
1.558 *
1.5515
1.5475 ***
1.541 **
1.534 **

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/07/2015

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 122
Chiến lược chính: mua trên 122
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 122.9 & 123.2
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
123.7 **
123.2 **
122.9 **
122.6470
122 ***
121.6 **
121.2 **

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/07/2015

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 0.746
Chiến lược chính: bán dưới 0.746
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.74 & 0.737
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
0.7535 *
0.75 *
0.746 ***
0.7425
0.74 *
0.737 **
0.735 *

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/07/2015

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1157
Chiến lược vàng: mua trên 1157
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1167 & 1175
+ Dừng lá»— (Stop Loss): 5 – 10 giá.

Các cản cứng:
1180
1175
1167
1160
1157
1151.7
1147

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/07/2015

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 53.4
Chiến lược chính: bán dưới 53.4
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 51.4 & 50.55
+ Dừng lá»— (Stop Loss): 30 – 50 pips .

Các cản cứng:
54.7
53.85
53.4
52.25
51.4
50.55
50

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn