Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 13/01/2014

1
317

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 13/01/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.363.
Chiến lược chính: mua trên 1.363.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3685 & 1.371.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.363 thì mục tiêu giảm xuống 1.36 & 1.3575.

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 13/01/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.6515.
Chiến lược chính: bán dưới 1.6515.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.6395 & 1.637.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1.6515 thì mục tiêu tăng lên 1.6545 & 1.658.

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 13/01/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 103.85.
Chiến lược chính: bán dưới 103.85.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 103.1 & 102.8.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 103.85 thì mục tiêu tăng lên 104.2 & 104.7.

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 13/01/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.898.
Chiến lược chính: mua trên 0.898.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.907 & 0.91.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 0.898 thì mục tiêu giảm xuống 0.895 & 0.8915.

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 13/01/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1238.
Chiến lược vàng: mua trên 1238.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1260 & 1267.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 5 – 10 giá.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 1238 thì mục tiêu giảm xuống 1227 & 1218.

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 13/01/2014

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 92.95.
Chiến lược chính: bán dưới 92.95.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 91.2 & 90.3.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 93.45.

Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 92.95 thì mục tiêu tăng lên 93.55 & 94.2.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

1 bình luận

  1. Hey there, Tidy write-up. There is an matter using your web-site around world wide web ie, can check this? IE ‘s still the marketplace innovator plus a huge portion of individuals will leave out of fantastic composing because of this challenge.

Để lại lời nhắn