Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/05/2014

0
233

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/05/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.37
Chiến lược chính: mua trên 1.37
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.373 & 1.375
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.37 thì mục tiêu giảm xuống 1.3645 & 1.362

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/05/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.6775
Chiến lược chính: mua trên 1.6775
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.682 & 1.6855
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.6775 thì mục tiêu giảm xuống 1.673 & 1.6685

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/05/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 101.7
Chiến lược chính: bán dưới 101.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.15 & 100.75
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.7 thì mục tiêu tăng lên 102.1 & 102.35

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/05/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.937
Chiến lược chính: bán dưới 0.937
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9325 & 0.928
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.937 thì mục tiêu tăng lên 0.941 & 0.946

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/05/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1289
Chiến lược vàng: mua trên 1289
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1315 & 1331
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1284.

Phương án phụ: nếu breakout 1289 thì mục tiêu giảm xuống 1276 & 1254

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/05/2014

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 102.65
Chiến lược chính: bán dưới 102.65
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 100.85 & 100.35
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 103.15.

Phương án phụ: nếu breakout 102.65 thì mục tiêu tăng lên 103.1 & 104

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn