Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/06/2014

0
211
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/06/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.3555
Chiến lược chính: bán dưới 1.3555
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.35 & 1.347
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.3555 thì mục tiêu tăng lên 1.358 & 1.36

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.6935
Chiến lược chính: mua trên 1.6935
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.701 & 1.704
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.6935 thì mục tiêu giảm xuống 1.6905 & 1.686

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 101.7
Chiến lược chính: mua trên 101.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.2 & 102.4
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.7 thì mục tiêu giảm xuống 101.55 & 101.45

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.937
Chiến lược chính: mua trên 0.937
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9415 & 0.9435
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.937 thì mục tiêu giảm xuống 0.9335 & 0.9315

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1277
Chiến lược vàng: mua trên 1277
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1290 & 1295
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1272.

Phương án phụ: nếu breakout 1277 thì mục tiêu giảm xuống 1271 & 1268

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 105.8
Chiến lược chính: mua trên 105.8
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 108.4 & 109.4
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 105.3.

Phương án phụ: nếu breakout 105.8 thì mục tiêu giảm xuống 105 & 104

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn