Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/06/2014

0
218

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.3555
Chiến lược chính: bán dưới 1.3555
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.35 & 1.347
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.3555 thì mục tiêu tăng lên 1.358 & 1.36

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.6935
Chiến lược chính: mua trên 1.6935
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.701 & 1.704
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.6935 thì mục tiêu giảm xuống 1.6905 & 1.686

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 101.7
Chiến lược chính: mua trên 101.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.2 & 102.4
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.7 thì mục tiêu giảm xuống 101.55 & 101.45

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.937
Chiến lược chính: mua trên 0.937
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9415 & 0.9435
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.937 thì mục tiêu giảm xuống 0.9335 & 0.9315

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1277
Chiến lược vàng: mua trên 1277
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1290 & 1295
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1272.

Phương án phụ: nếu breakout 1277 thì mục tiêu giảm xuống 1271 & 1268

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 105.8
Chiến lược chính: mua trên 105.8
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 108.4 & 109.4
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 105.3.

Phương án phụ: nếu breakout 105.8 thì mục tiêu giảm xuống 105 & 104

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn