Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/06/2014

0
221

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.3545
Chiến lược chính: mua trên 1.3545
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3585 & 1.36
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.3545 thì mục tiêu giảm xuống 1.3525 & 1.351

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.6935
Chiến lược chính: mua trên 1.6935
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.701 & 1.704
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.6935 thì mục tiêu giảm xuống 1.6905 & 1.686

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 101.75
Chiến lược chính: mua trên 101.75
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.2 & 102.4
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.75 thì mục tiêu giảm xuống 101.55 & 101.45

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.939
Chiến lược chính: bán dưới 0.939
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9335 & 0.9315
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.939 thì mục tiêu tăng lên 0.9415 & 0.9435

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/06/2014

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1273
Chiến lược vàng: bán dưới 1273
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1259 & 1251
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1278.

Phương án phụ: nếu breakout 1273 thì mục tiêu tăng lên 1285 & 1290

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 105.8
Chiến lược chính: mua trên 105.8
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 107.7 & 108.4
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 105.3.

Phương án phụ: nếu breakout 105.8 thì mục tiêu giảm xuống 105 & 104

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn