Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/05/2014

0
244

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/05/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.368
Chiến lược chính: mua trên 1.368
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.373 & 1.375
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.368 thì mục tiêu giảm xuống 1.3645 & 1.362

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/05/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.678
Chiến lược chính: mua trên 1.678
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.6855 & 1.6885
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.678 thì mục tiêu giảm xuống 1.676 & 1.673

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/05/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 101.7
Chiến lược chính: bán dưới 101.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.15 & 101
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.7 thì mục tiêu tăng lên 101.9 & 102.1

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/05/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.937
Chiến lược chính: bán dưới 0.937
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9325 & 0.928
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.937 thì mục tiêu tăng lên 0.941 & 0.946

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/05/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1289
Chiến lược vàng: mua trên 1289
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1307 & 1315
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1284.

Phương án phụ: nếu breakout 1289 thì mục tiêu giảm xuống 1276 & 1254

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/05/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 101.27
Chiến lược chính: mua trên 101.27
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 103.1 & 104
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 100.77.

Phương án phụ: nếu breakout 101.27 thì mục tiêu giảm xuống 100.85 & 100.35

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn