Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/05/2014

0
228
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/05/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/05/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.368
Chiến lược chính: mua trên 1.368
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.373 & 1.375
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.368 thì mục tiêu giảm xuống 1.3645 & 1.362

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/05/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.678
Chiến lược chính: mua trên 1.678
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.6855 & 1.6885
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.678 thì mục tiêu giảm xuống 1.676 & 1.673

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/05/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 101.7
Chiến lược chính: bán dưới 101.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.15 & 101
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.7 thì mục tiêu tăng lên 101.9 & 102.1

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/05/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 0.937
Chiến lược chính: bán dưới 0.937
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9325 & 0.928
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.937 thì mục tiêu tăng lên 0.941 & 0.946

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/05/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1289
Chiến lược vàng: mua trên 1289
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1307 & 1315
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1284.

Phương án phụ: nếu breakout 1289 thì mục tiêu giảm xuống 1276 & 1254

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/05/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 101.27
Chiến lược chính: mua trên 101.27
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 103.1 & 104
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 100.77.

Phương án phụ: nếu breakout 101.27 thì mục tiêu giảm xuống 100.85 & 100.35

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn