Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/06/2014

0
261

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.3585
Chiến lược chính: mua trên 1.3585
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.365 & 1.367
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.3585 thì mục tiêu giảm xuống 1.357 & 1.355

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.696
Chiến lược chính: mua trên 1.696
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.704 & 1.709
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.696 thì mục tiêu giảm xuống 1.693 & 1.69

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 102
Chiến lược chính: bán dưới 102
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.6 & 101.45
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 102 thì mục tiêu tăng lên 102.1 & 102.3

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.9365
Chiến lược chính: mua trên 0.9365
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.944 & 0.9465
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9365 thì mục tiêu giảm xuống 0.9345 & 0.932

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1272.5
Chiến lược vàng: mua trên 1272.5
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1285 & 1290
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1267.5.

Phương án phụ: nếu breakout 1272.5 thì mục tiêu giảm xuống 1266 & 1259

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 105.35
Chiến lược chính: mua trên 105.35
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 106.85 & 107.65
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 104.85.

Phương án phụ: nếu breakout 105.35 thì mục tiêu giảm xuống 104.85 & 104.25

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn