Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/10/2016

0
277
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/10/2016

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/10/2016

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/10/2016

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.1025
Chiến lược chính: bán dưới 1.1025
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0965 & 1.0945

Các cản cứng:
1.1060 ***
1.1040 ***
1.1025 ***
1.0976
1.0965 ***
1.0945 ***
1.0910 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/10/2016

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.2250
Chiến lược chính: mua trên 1.2250
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2355 & 1.2400

Các cản cứng:
1.2470 ***
1.2400 **
1.2355 ***
1.2287
1.2250 ***
1.2215 ***
1.2170 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/10/2016

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 103.95
Chiến lược chính: bán dưới 103.95
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 103.15 & 102.80

Các cản cứng:
104.40 **
104.20 ***
103.95 ***
103.34
103.15 ***
102.80 ***
102.40 **

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/10/2016

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.7640
Chiến lược chính: mua trên 0.7640
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7690 & 0.7710

Các cản cứng:
0.7730 **
0.7710 ***
0.7690 ***
0.7676
0.7640 **
0.7610 **
0.7580 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/10/2016

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1261.50
Chiến lược vàng: mua trên 1261.50
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1277.00 & 1281.00

Các cản cứng:
1290.00
1281.00
1277.00
1270.95
1261.50
1256.00
1252.50

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 19/10/2016

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 50.17
Chiến lược chính: mua trên 50.17
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 51.34 & 51.55

Các cản cứng:
51.90
51.55
51.34
51.08
50.17
49.76
49.47

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn