Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/05/2014

0
232

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/05/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.368
Chiến lược chính: mua trên 1.368
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3735 & 1.375
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.368 thì mục tiêu giảm xuống 1.3645 & 1.362

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/05/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.68
Chiến lược chính: mua trên 1.68
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.6875 & 1.6905
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.68 thì mục tiêu giảm xuống 1.676 & 1.673

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/05/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 101.05
Chiến lược chính: mua trên 101.05
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.7 & 101.9
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.05 thì mục tiêu giảm xuống 100.75 & 100.3

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/05/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.932
Chiến lược chính: bán dưới 0.932
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.925 & 0.923
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.932 thì mục tiêu tăng lên 0.9345 & 0.937

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/05/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1289
Chiến lược vàng: mua trên 1289
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1307 & 1315
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1284.

Phương án phụ: nếu breakout 1289 thì mục tiêu giảm xuống 1276 & 1254

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/05/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 102
Chiến lược chính: mua trên 102
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 103.1 & 104
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101.5.

Phương án phụ: nếu breakout 102 thì mục tiêu giảm xuống 101.27 & 100.85

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn