Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/06/2014

0
274

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.3585
Chiến lược chính: mua trên 1.3585
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.365 & 1.367
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.3585 thì mục tiêu giảm xuống 1.357 & 1.355

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.7
Chiến lược chính: mua trên 1.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.709 & 1.713
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.7 thì mục tiêu giảm xuống 1.698 & 1.695

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 101.7
Chiến lược chính: mua trên 101.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.1 & 102.3
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.7 thì mục tiêu giảm xuống 101.6 & 101.45

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.9365
Chiến lược chính: mua trên 0.9365
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.944 & 0.9465
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9365 thì mục tiêu giảm xuống 0.9345 & 0.932

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1297
Chiến lược vàng: mua trên 1297
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1332 & 1350
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1292.

Phương án phụ: nếu breakout 1297 thì mục tiêu giảm xuống 1285 & 1271

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 105.35
Chiến lược chính: mua trên 105.35
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 106.85 & 107.65
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 104.85.

Phương án phụ: nếu breakout 105.35 thì mục tiêu giảm xuống 104.85 & 104.25

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn