Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/06/2014

0
269
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/06/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.3585
Chiến lược chính: mua trên 1.3585
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.365 & 1.367
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.3585 thì mục tiêu giảm xuống 1.357 & 1.355

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.7
Chiến lược chính: mua trên 1.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.709 & 1.713
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.7 thì mục tiêu giảm xuống 1.698 & 1.695

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 101.7
Chiến lược chính: mua trên 101.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102.1 & 102.3
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.7 thì mục tiêu giảm xuống 101.6 & 101.45

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.9365
Chiến lược chính: mua trên 0.9365
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.944 & 0.9465
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9365 thì mục tiêu giảm xuống 0.9345 & 0.932

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1297
Chiến lược vàng: mua trên 1297
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1332 & 1350
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1292.

Phương án phụ: nếu breakout 1297 thì mục tiêu giảm xuống 1285 & 1271

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 105.35
Chiến lược chính: mua trên 105.35
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 106.85 & 107.65
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 104.85.

Phương án phụ: nếu breakout 105.35 thì mục tiêu giảm xuống 104.85 & 104.25

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn