Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/05/2014

0
229

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/05/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.368
Chiến lược chính: mua trên 1.368
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3735 & 1.375
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.368 thì mục tiêu giảm xuống 1.3645 & 1.362

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/05/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.683
Chiến lược chính: mua trên 1.683
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.6935 & 1.697
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.683 thì mục tiêu giảm xuống 1.68 & 1.678

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/05/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 101.25
Chiến lược chính: bán dưới 101.25
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 100.75 & 100.3
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.25 thì mục tiêu tăng lên 101.6 & 101.9

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/05/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.9275
Chiến lược chính: bán dưới 0.9275
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.92 & 0.9175
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9275 thì mục tiêu tăng lên 0.9315 & 0.9345

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/05/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1289
Chiến lược vàng: mua trên 1289
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1307 & 1315
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1284.

Phương án phụ: nếu breakout 1289 thì mục tiêu giảm xuống 1276 & 1254

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/05/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 102
Chiến lược chính: mua trên 102
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 103.25 & 104.15
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101.5.

Phương án phụ: nếu breakout 102 thì mục tiêu giảm xuống 101.55 & 100.85

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn