Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

0
271
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.0655
Chiến lược chính: mua trên 1.0655
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.08 & 1.085
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.089 ***
1.085 ***
1.08 ***
1.0737
1.0655 **
1.062 ***
1.058 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.508
Chiến lược chính: bán dưới 1.508
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.491 & 1.4855
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.521 ***
1.514 ***
1.508 ***
1.4999
1.491 ***
1.4855 ***
1.4805 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 119.6
Chiến lược chính: mua trên 119.6
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 120.1 & 120.45
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
120.85 ***
120.45 **
120.1 ***
119.7230
119.3 ***
119.1 ***
118.85 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.77
Chiến lược chính: mua trên 0.77
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.781 & 0.7845
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
0.789 ***
0.7845 ***
0.781 ***
0.7758
0.77 ***
0.765 **
0.7605 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1198
Chiến lược vàng: bán dưới 1198
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1184 & 1178
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng .

Các cản cứng:
1209
1205
1198
1190.3
1184
1178
1173

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 57.2
Chiến lược chính: bán dưới 57.2
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 55.3 & 54.6
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
58.8
58
57.2
56.36
55.3
54.6
53.8

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn