Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

0
312

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.0655
Chiến lược chính: mua trên 1.0655
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.08 & 1.085
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.089 ***
1.085 ***
1.08 ***
1.0737
1.0655 **
1.062 ***
1.058 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.508
Chiến lược chính: bán dưới 1.508
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.491 & 1.4855
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.521 ***
1.514 ***
1.508 ***
1.4999
1.491 ***
1.4855 ***
1.4805 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 119.6
Chiến lược chính: mua trên 119.6
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 120.1 & 120.45
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
120.85 ***
120.45 **
120.1 ***
119.7230
119.3 ***
119.1 ***
118.85 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.77
Chiến lược chính: mua trên 0.77
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.781 & 0.7845
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
0.789 ***
0.7845 ***
0.781 ***
0.7758
0.77 ***
0.765 **
0.7605 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1198
Chiến lược vàng: bán dưới 1198
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1184 & 1178
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng .

Các cản cứng:
1209
1205
1198
1190.3
1184
1178
1173

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 57.2
Chiến lược chính: bán dưới 57.2
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 55.3 & 54.6
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
58.8
58
57.2
56.36
55.3
54.6
53.8

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn