Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/05/2014

0
245

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/05/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.365
Chiến lược chính: bán dưới 1.365
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.36 & 1.3565
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.365 thì mục tiêu tăng lên 1.369 & 1.372

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/05/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.6875
Chiến lược chính: bán dưới 1.6875
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.682 & 1.68
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.6875 thì mục tiêu tăng lên 1.692 & 1.697

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/05/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 101.5
Chiến lược chính: mua trên 101.5
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.9 & 102.1
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.5 thì mục tiêu giảm xuống 101.2 & 101.05

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/05/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.9205
Chiến lược chính: mua trên 0.9205
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9275 & 0.9315
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9205 thì mục tiêu giảm xuống 0.9175 & 0.915

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/05/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1283
Chiến lược vàng: mua trên 1283
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1307 & 1315
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1278.

Phương án phụ: nếu breakout 1283 thì mục tiêu giảm xuống 1276 & 1254

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/05/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 102.35
Chiến lược chính: mua trên 102.35
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.75 & 105.55
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101.85.

Phương án phụ: nếu breakout 102.35 thì mục tiêu giảm xuống 101.55 & 100.85

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn