Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/05/2014

0
215
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/05/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/05/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.365
Chiến lược chính: bán dưới 1.365
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.36 & 1.3565
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.365 thì mục tiêu tăng lên 1.369 & 1.372

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/05/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.6875
Chiến lược chính: bán dưới 1.6875
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.682 & 1.68
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.6875 thì mục tiêu tăng lên 1.692 & 1.697

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/05/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 101.5
Chiến lược chính: mua trên 101.5
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.9 & 102.1
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.5 thì mục tiêu giảm xuống 101.2 & 101.05

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/05/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.9205
Chiến lược chính: mua trên 0.9205
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9275 & 0.9315
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9205 thì mục tiêu giảm xuống 0.9175 & 0.915

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/05/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1283
Chiến lược vàng: mua trên 1283
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1307 & 1315
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1278.

Phương án phụ: nếu breakout 1283 thì mục tiêu giảm xuống 1276 & 1254

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/05/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 102.35
Chiến lược chính: mua trên 102.35
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.75 & 105.55
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 101.85.

Phương án phụ: nếu breakout 102.35 thì mục tiêu giảm xuống 101.55 & 100.85

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn