Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/06/2014

0
228
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/06/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.356
Chiến lược chính: mua trên 1.356
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.363 & 1.365
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.356 thì mục tiêu giảm xuống 1.3535 & 1.351

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.7
Chiến lược chính: mua trên 1.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.706 & 1.709
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.7 thì mục tiêu giảm xuống 1.698 & 1.695

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 102.15
Chiến lược chính: bán dưới 102.15
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.7 & 101.6
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 102.15 thì mục tiêu tăng lên 102.3 & 102.45

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.9375
Chiến lược chính: mua trên 0.9375
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9445 & 0.9465
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9375 thì mục tiêu giảm xuống 0.9345 & 0.932

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1300
Chiến lược vàng: mua trên 1300
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1332 & 1350
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1295.

Phương án phụ: nếu breakout 1300 thì mục tiêu giảm xuống 1285 & 1271

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 106.3
Chiến lược chính: mua trên 106.3
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 107.7 & 108.3
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 105.8.

Phương án phụ: nếu breakout 106.3 thì mục tiêu giảm xuống 105.35 & 104.85

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn