Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/06/2014

0
217

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.356
Chiến lược chính: mua trên 1.356
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.363 & 1.365
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.356 thì mục tiêu giảm xuống 1.3535 & 1.351

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.7
Chiến lược chính: mua trên 1.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.706 & 1.709
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.7 thì mục tiêu giảm xuống 1.698 & 1.695

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 102.15
Chiến lược chính: bán dưới 102.15
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.7 & 101.6
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 102.15 thì mục tiêu tăng lên 102.3 & 102.45

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.9375
Chiến lược chính: mua trên 0.9375
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9445 & 0.9465
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9375 thì mục tiêu giảm xuống 0.9345 & 0.932

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1300
Chiến lược vàng: mua trên 1300
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1332 & 1350
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1295.

Phương án phụ: nếu breakout 1300 thì mục tiêu giảm xuống 1285 & 1271

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/06/2014

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 106.3
Chiến lược chính: mua trên 106.3
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 107.7 & 108.3
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 105.8.

Phương án phụ: nếu breakout 106.3 thì mục tiêu giảm xuống 105.35 & 104.85

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn