Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

0
340

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.078
Chiến lược chính: mua trên 1.078
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.09 & 1.095
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.1035 ***
1.095 **
1.09 ***
1.0827
1.078 ***
1.073 ***
1.0655 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.502
Chiến lược chính: mua trên 1.502
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.521 & 1.53
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.5345 ***
1.53 ***
1.521 ***
1.5122
1.502 ***
1.496 ***
1.491 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 119.7
Chiến lược chính: bán dưới 119.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 119.1 & 118.7
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
120.45 **
120.1 ***
119.7 ***
119.5450
119.1 ***
118.7 ***
118.5 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.7745
Chiến lược chính: mua trên 0.7745
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7815 & 0.7845
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
0.7865 **
0.7845 ***
0.7815 ***
0.7773
0.7745 ***
0.77 **
0.7675 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1198
Chiến lược vàng: bán dưới 1198
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1184 & 1178
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 5 – 10 giá.

Các cản cứng:
1209
1205
1198
1191.2
1184
1178
1173

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 56.6
Chiến lược chính: mua trên 56.6
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 58.8 & 59.6
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
60.25
59.6
58.8
57.5
56.6
55.75
54.6

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn