Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

0
272

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.078
Chiến lược chính: mua trên 1.078
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.09 & 1.095
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.1035 ***
1.095 **
1.09 ***
1.0827
1.078 ***
1.073 ***
1.0655 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.502
Chiến lược chính: mua trên 1.502
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.521 & 1.53
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.5345 ***
1.53 ***
1.521 ***
1.5122
1.502 ***
1.496 ***
1.491 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 119.7
Chiến lược chính: bán dưới 119.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 119.1 & 118.7
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
120.45 **
120.1 ***
119.7 ***
119.5450
119.1 ***
118.7 ***
118.5 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.7745
Chiến lược chính: mua trên 0.7745
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7815 & 0.7845
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
0.7865 **
0.7845 ***
0.7815 ***
0.7773
0.7745 ***
0.77 **
0.7675 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1198
Chiến lược vàng: bán dưới 1198
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1184 & 1178
+ Dừng lá»— (Stop Loss): 5 – 10 giá.

Các cản cứng:
1209
1205
1198
1191.2
1184
1178
1173

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 56.6
Chiến lược chính: mua trên 56.6
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 58.8 & 59.6
+ Dừng lá»— (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
60.25
59.6
58.8
57.5
56.6
55.75
54.6

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn