Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/06/2014

1
326
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/06/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.358
Chiến lược chính: mua trên 1.358
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.363 & 1.365
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.358 thì mục tiêu giảm xuống 1.356 & 1.3535

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.7035
Chiến lược chính: bán dưới 1.7035
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.695 & 1.6915
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.7035 thì mục tiêu tăng lên 1.706 & 1.709

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 101.8
Chiến lược chính: mua trên 101.8
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102 & 102.15
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.8 thì mục tiêu giảm xuống 101.7 & 101.6

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 0.9445
Chiến lược chính: bán dưới 0.9445
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9375 & 0.9345
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9445 thì mục tiêu tăng lên 0.9465 & 0.95

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1300
Chiến lược vàng: mua trên 1300
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1332 & 1350
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1295.

Phương án phụ: nếu breakout 1300 thì mục tiêu giảm xuống 1285 & 1271

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/06/2014

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 106.7
Chiến lược chính: bán dưới 106.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.85 & 104.25
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 107.2.

Phương án phụ: nếu breakout 106.7 thì mục tiêu tăng lên 107.5 & 108

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

1 bình luận

Để lại lời nhắn