Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/06/2014

1
337

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.358
Chiến lược chính: mua trên 1.358
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.363 & 1.365
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.358 thì mục tiêu giảm xuống 1.356 & 1.3535

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.7035
Chiến lược chính: bán dưới 1.7035
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.695 & 1.6915
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.7035 thì mục tiêu tăng lên 1.706 & 1.709

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot: 101.8
Chiến lược chính: mua trên 101.8
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 102 & 102.15
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.8 thì mục tiêu giảm xuống 101.7 & 101.6

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.9445
Chiến lược chính: bán dưới 0.9445
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9375 & 0.9345
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9445 thì mục tiêu tăng lên 0.9465 & 0.95

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1300
Chiến lược vàng: mua trên 1300
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1332 & 1350
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1295.

Phương án phụ: nếu breakout 1300 thì mục tiêu giảm xuống 1285 & 1271

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/06/2014

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 106.7
Chiến lược chính: bán dưới 106.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.85 & 104.25
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 107.2.

Phương án phụ: nếu breakout 106.7 thì mục tiêu tăng lên 107.5 & 108

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

1 bình luận

Để lại lời nhắn