Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 26/06/2014

0
213
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 26/06/2014

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 26/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.365
Chiến lược chính: bán dưới 1.365
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.3595 & 1.358
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.365 thì mục tiêu tăng lên 1.367 & 1.369

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 26/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.697
Chiến lược chính: mua trên 1.697
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.7035 & 1.706
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.697 thì mục tiêu giảm xuống 1.695 & 1.6925

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 26/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 102
Chiến lược chính: bán dưới 102
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.6 & 101.45
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 102 thì mục tiêu tăng lên 102.15 & 102.3

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 26/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.9355
Chiến lược chính: mua trên 0.9355
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.943 & 0.9445
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.9355 thì mục tiêu giảm xuống 0.9325 & 0.93

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 26/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1306
Chiến lược vàng: mua trên 1306
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1332 & 1350
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1301.

Phương án phụ: nếu breakout 1306 thì mục tiêu giảm xuống 1300 & 1285

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 26/06/2014

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 106.85
Chiến lược chính: bán dưới 106.85
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 105.25 & 104.85
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 107.35.

Phương án phụ: nếu breakout 106.85 thì mục tiêu tăng lên 107.5 & 108.1

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn