Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/02/2017

0
227

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/02/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/02/2017

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.0595
Chiến lược chính: bán dưới 1.0595
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0560 & 1.0540

Các cản cứng:
1.0655 **
1.0630 ***
1.0595 ***
1.0575
1.0560 **
1.0540 **
1.0520 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/02/2017

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.2460
Chiến lược chính: bán dưới 1.2460
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2380 & 1.2350

Các cản cứng:
1.2530 **
1.2505 ***
1.2460 ***
1.2407
1.2380 ***
1.2350 ***
1.2300 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/02/2017

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 112.50
Chiến lược chính: bán dưới 112.50
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 111.90 & 111.60

Các cản cứng:
113.30
112.90
112.50
112.20
111.90
111.60
111.30

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/02/2017

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.7700
Chiến lược chính: bán dưới 0.7700
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7665 & 0.7650

Các cản cứng:
0.7740 **
0.7720 ***
0.7700 ***
0.7680
0.7665 **
0.7650 ***
0.7630 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/02/2017

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1253.50
Chiến lược vàng: mua trên 1253.50
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1260.00 & 1263.00

Các cản cứng:
1266.00
1263.00
1260.00
1254.49
1253.50
1248.00
1243.50

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/02/2017

Dầu: xu hướng tăng.

Pivot: 54.14
Chiến lược chính: mua trên 54.14
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 54.70 & 54.90

Các cản cứng:
55.03
54.90
54.70
54.43
54.14
53.95
53.80

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn