Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

0
298
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

Chiến lược giao dịch forex phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.078
Chiến lược chính: mua trên 1.078
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.09 & 1.095
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.1035 ***
1.095 **
1.09 ***
1.0843
1.078 ***
1.073 ***
1.0655 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 1.507
Chiến lược chính: mua trên 1.507
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.521 & 1.53
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
1.5345 ***
1.53 ***
1.521 ***
1.5124
1.507 ***
1.502 ***
1.496 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 119.4
Chiến lược chính: bán dưới 119.4
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 119 & 118.7
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
120.1 ***
119.7 ***
119.4 **
119.3100
119 **
118.7 ***
118.5 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot: 0.776
Chiến lược chính: mua trên 0.776
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7845 & 0.7865
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
0.7885 ***
0.7865 **
0.7845 ***
0.7813
0.776 ***
0.773 **
0.77 ***

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1191
Chiến lược vàng: bán dưới 1191
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1175 & 1168
+ Dừng lá»— (Stop Loss): 5 – 10 giá.

Các cản cứng:
1205
1198
1191
1182.5
1175
1168
1160

Chiến lược giao dịch dầu phiên Âu

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 57.5
Chiến lược chính: bán dưới 57.5
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 56.5 & 55.75
+ Dừng lá»— (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Các cản cứng:
58.4
58
57.5
57.06
56.5
55.75
54.6

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn