Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

0
258

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.0625
Chiến lược chính: bán dưới 1.0625
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0575 & 1.0560

Các cản cứng:
1.0680 ***
1.0655 **
1.0625 ***
1.0605
1.0575 **
1.0560 **
1.0540 **

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

Forex – GBP/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 1.2475
Chiến lược chính: bán dưới 1.2475
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2400 & 1.2380

Các cản cứng:
1.2530 **
1.2505 ***
1.2475 ***
1.2435
1.2400 ***
1.2380 ***
1.2345 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 112.60
Chiến lược chính: bán dưới 112.60
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 111.90 & 111.60

Các cản cứng:
113.10
112.90
112.60
112.18
111.90
111.60
111.30

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

Forex – AUD/USD: xu hướng giảm.

Pivot: 0.7700
Chiến lược chính: bán dưới 0.7700
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7665 & 0.7650

Các cản cứng:
0.7740 **
0.7720 ***
0.7700 ***
0.7677
0.7665 ***
0.7650 ***
0.7630 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1258.00
Chiến lược vàng: bán dưới 1258.00
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1251.00 & 1249.00

Các cản cứng:
1263.75
1261.00
1258.00
1255.70
1251.00
1249.00
1245.50

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 54.00
Chiến lược chính: bán dưới 54.00
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 53.48 & 53.34

Các cản cứng:
54.35
54.23
54.00
53.68
53.48
53.34
53.13

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn