Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

0
298
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

TinForex.com – Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

Forex – EUR/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.0625
Chiến lược chính: bán dưới 1.0625
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.0575 & 1.0560

Các cản cứng:
1.0680 ***
1.0655 **
1.0625 ***
1.0605
1.0575 **
1.0560 **
1.0540 **

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 1.2475
Chiến lược chính: bán dưới 1.2475
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.2400 & 1.2380

Các cản cứng:
1.2530 **
1.2505 ***
1.2475 ***
1.2435
1.2400 ***
1.2380 ***
1.2345 ***

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 112.60
Chiến lược chính: bán dưới 112.60
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 111.90 & 111.60

Các cản cứng:
113.10
112.90
112.60
112.18
111.90
111.60
111.30

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

Forex – AUD/USD: xu hÆ°á»›ng giảm.

Pivot: 0.7700
Chiến lược chính: bán dưới 0.7700
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.7665 & 0.7650

Các cản cứng:
0.7740 **
0.7720 ***
0.7700 ***
0.7677
0.7665 ***
0.7650 ***
0.7630 **

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1258.00
Chiến lược vàng: bán dưới 1258.00
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1251.00 & 1249.00

Các cản cứng:
1263.75
1261.00
1258.00
1255.70
1251.00
1249.00
1245.50

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 28/02/2017

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 54.00
Chiến lược chính: bán dưới 54.00
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 53.48 & 53.34

Các cản cứng:
54.35
54.23
54.00
53.68
53.48
53.34
53.13

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn