Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 30/06/2014

0
222

Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 30/06/2014

Forex – EUR/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.3635
Chiến lược chính: mua trên 1.3635
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.367 & 1.369
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.3635 thì mục tiêu giảm xuống 1.362 & 1.36

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 30/06/2014

Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 1.7
Chiến lược chính: mua trên 1.7
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1.706 & 1.708
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 1.7 thì mục tiêu giảm xuống 1.697 & 1.695

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 30/06/2014

Forex – USD/JPY: xu hướng giảm.

Pivot: 101.6
Chiến lược chính: bán dưới 101.6
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 101.15 & 101
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 101.6 thì mục tiêu tăng lên 101.8 & 102

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 30/06/2014

Forex – AUD/USD: xu hướng tăng.

Pivot: 0.939
Chiến lược chính: mua trên 0.939
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 0.9445 & 0.9465
+ Dừng lỗ (Stop Loss): 30 – 50 pips.

Phương án phụ: nếu breakout 0.939 thì mục tiêu giảm xuống 0.9375 & 0.935

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 30/06/2014

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1306
Chiến lược vàng: mua trên 1306
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1332 & 1350
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1301.

Phương án phụ: nếu breakout 1306 thì mục tiêu giảm xuống 1300 & 1285

Chiến lược giao dịch dầu phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 30/06/2014

Dầu: xu hướng giảm.

Pivot: 106.2
Chiến lược chính: bán dưới 106.2
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 104.85 & 104.25
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 106.7.

Phương án phụ: nếu breakout 106.2 thì mục tiêu tăng lên 106.85 & 107.5

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn