Chiến lược giao dịch GBP/USD – VNINVEST 05/01/2018

0
42

Chiến lược giao dịch GBP/USD – VNINVEST 05/01/2018

Pivot: 1.35375

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1.35300      SL: 1.35000      TP: 1.35800

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1.36247 – 1.35915 – 1.35707

Mức hỗ trợ:      1.34627 – 1.34835 – 1.35167

 

Chiến lược giao dịch GBP/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!

Bản tin tư vấn chiến lược đầu tư của VNINVEST

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn