Chiến lược giao dịch USD/CHF – VNINVEST 08/01/2018

0
21

Chiến lược giao dịch USD/CHF – VNINVEST 08/01/2018

Pivot: 0.97556

Chiến lược giao dịch:

Buy: 0.97200      SL: 0.96900      TP: 0.97700

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 0.98186 – 0.98010 – 0.97732

Mức hỗ trợ:      0.96824 – 0.97102 – 0.97278

 

Chiến lược giao dịch USD/CHF tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!

Bản tin tư vấn chiến lược đầu tư của VNINVEST

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn