Chiến lược giao dịch USD/CHF – VNINVEST 09/01/2018

0
29

Chiến lược giao dịch USD/CHF – VNINVEST 09/01/2018

Pivot: 0.97728

Chiến lược giao dịch:

Buy: 0.97500      SL: 0.97100      TP: 0.98000

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 0.97900 – 0.98000 – 0.98300

Mức hỗ trợ:      0.97600 – 0.97400 – 0.97200

 

Chiến lược giao dịch USD/CHF tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!

Bản tin tư vấn chiến lược đầu tư của VNINVEST

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn