Chiến lược giao dịch USD/CHF – VNINVEST 11/10/2017

0
51

Chiến lược giao dịch USD/CHF – VNINVEST 11/10/2017

Pivot 0.97455

Chiến lược giao dịch:

Sell: 0.97500      SL: 0.97900      TP: 0.97000

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 0.97600 – 0.97800 – 0.98200

Mức hỗ trợ: 0.97200 – 0.96900 – 0.96500

 

Chiến lược giao dịch USD/CHF tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!

Bản tin tư vấn chiến lược đầu tư của VNINVEST

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn