Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 15/10/2013

0
263

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 15/10/2013

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1287.
Chiến lược vàng: bán dưới 1287.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1262 & 1254.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1292 – 1295.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn