Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 17/10/2013

0
253

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 17/10/2013

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1266.
Chiến lược vàng: mua trên 1266.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1288 & 1295.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1256 – 1261.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn