Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 07/10/2013

0
264

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 07/10/2013

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1301.
Chiến lược vàng: mua trên 1301.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1323 & 1337.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1293 – 1296.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn