Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 09/10/2013

0
277

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 09/10/2013

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1322.
Chiến lược vàng: bán dưới 1322.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1297 & 1285.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1327 – 1330.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn