Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 15/10/2013

0
376

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 15/10/2013

Vàng: xu hướng giảm.

Pivot: 1276.
Chiến lược vàng: bán dưới 1276.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1240 & 1230.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1281 – 1287.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn