Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 17/10/2013

0
258

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 17/10/2013

Vàng: xu hướng tăng.

Pivot: 1287.
Chiến lược vàng: mua trên 1287.
+ Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1329 & 1350.
+ Dừng lỗ (Stop Loss): vùng 1277 – 1282.

(Thông tin tham khảo)
Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn