Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 30/06/2014

0
237
Nhận định giá vàng của các chuyên gia ngày 17/03/2014

Nhận định giá vàng của ForexYard

Pivot: 1306

Chiến lược chính : Mua trên 1306 vá»›i mục tiêu 1332 – 1350.

Chiến lược phụ: Bán dÆ°á»›i 1306 cho việc giảm hÆ¡n nữa vá»›i 1300 – 1285.

Bình luận: Một cơ sở hỗ trợ tại 1306 đã hình thành và đã cho phép một sự ổn định tạm thời.

Hỗ trợ và kháng cự:

Kháng cự; 1365 – 1350 – 1332

Hỗ trợ: 1306 – 1300 – 1285

Nhận định giá vàng của Dong A Bank

Tuần qua vàng dao Ä‘á»™ng trong biên Ä‘á»™ hẹp cho thấy lá»±c lên đã yếu dần. Tuần này cÅ©ng chÆ°a có thông tin gì để có thể có sá»± thay đổi lá»›n. Vì vậy nhiều khả năng vàng sẽ tiếp tục dao Ä‘á»™ng trong biên Ä‘á»™ hẹp 1306 USD – 1325 USD.

Xu hÆ°á»›ng: sideway

Biên độ dao động: 1305-1325

Chiến lược: Bán 1318, Chốt lời 1311, Chốt lỗ 1326

Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn