Phân tích kỹ thuật forex từ 16/05 – 23/05/2014

0
246

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 16/05 – 23/05/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD

Pivot: 1.3993
Chiến lược chính: trong ngắn hạn mua trên 1.3645 với mục tiêu 1.3820. Trong trung hạn bán dưới 1.3993 với mục tiêu 1.35 – 1.3477
Phương án phụ: breakout 1.3993 thì mục tiêu tăng lên 1.41

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật forex từ 16/05 – 23/05/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp GBP/USD

Pivot: 1.6902
Chiến lược chính: bán dưới 1.6902 với mục tiêu 1.67 – 1.6650
Phương án phụ: breakout 1.6902 thì mục tiêu tăng lên 1.70

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật forex từ 16/05 – 23/05/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp USD/CHF

Pivot: 0.8700
Chiến lược chính: mua trên 0.8700 với mục tiêu 0.91 – 0.92

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật forex từ 16/05 – 23/05/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp USD/JPY

Pivot: 102.09
Chiến lược chính: bán dưới 102.09 với mục tiêu 100.0 – 99.0
Phương án phụ: breakout 102.09 thì mục tiêu tăng lên 104.0 – 105.0

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật forex từ 16/05 – 23/05/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp USD/CAD

Pivot: 1.0926
Chiến lược chính: bán dưới 1.0926 với mục tiêu 1.0730.
Phương án phụ: breakout 1.0926 thì mục tiêu tăng lên 1.12

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật forex từ 16/05 – 23/05/2014

Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn