Phân tích kỹ thuật forex từ 16/05 – 23/05/2014

0
247
Phân tích kỹ thuật forex từ 16/05 – 23/05/2014

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 16/05 – 23/05/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD

Pivot: 1.3993
Chiến lược chính: trong ngắn hạn mua trên 1.3645 vá»›i mục tiêu 1.3820. Trong trung hạn bán dÆ°á»›i 1.3993 vá»›i mục tiêu 1.35 – 1.3477
Phương án phụ: breakout 1.3993 thì mục tiêu tăng lên 1.41

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật forex từ 16/05 – 23/05/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp GBP/USD

Pivot: 1.6902
Chiến lược chính: bán dưới 1.6902 với mục tiêu 1.67 – 1.6650
Phương án phụ: breakout 1.6902 thì mục tiêu tăng lên 1.70

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật forex từ 16/05 – 23/05/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp USD/CHF

Pivot: 0.8700
Chiến lược chính: mua trên 0.8700 với mục tiêu 0.91 – 0.92

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật forex từ 16/05 – 23/05/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp USD/JPY

Pivot: 102.09
Chiến lược chính: bán dưới 102.09 với mục tiêu 100.0 – 99.0
Phương án phụ: breakout 102.09 thì mục tiêu tăng lên 104.0 – 105.0

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật forex từ 16/05 – 23/05/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp USD/CAD

Pivot: 1.0926
Chiến lược chính: bán dưới 1.0926 với mục tiêu 1.0730.
Phương án phụ: breakout 1.0926 thì mục tiêu tăng lên 1.12

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật forex từ 16/05 – 23/05/2014

Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn