Phân tích kỹ thuật forex từ 30/05 – 06/06/2014

0
247

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 30/05 – 06/06/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD

Pivot: 1.3670
Chiến lược chính: bán dưới 1.3670 với mục tiêu 1.3470 – 1.3370
Phương án phụ: breakout 1.3670 thì mục tiêu tăng lên 1.3780

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật forex từ 30/05 – 06/06/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp GBP/USD

Pivot: 1.6810
Chiến lược chính: bán dưới 1.6810 với mục tiêu 1.6650
Phương án phụ: breakout 1.6810 thì mục tiêu tăng lên 1.70

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật forex từ 30/05 – 06/06/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp USD/CHF

Pivot: 0.8934
Chiến lược chính: mua trên 0.8934 với mục tiêu 0.91 – 0.92
Phương án phụ: breakout 0.8934 thì mục tiêu giảm xuống 0.88

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật forex từ 30/05 – 06/06/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp USD/JPY

Pivot: 102.15
Chiến lược chính: bán dưới 102.15 với mục tiêu 100.0 – 99.50
Phương án phụ: breakout 102.15 thì mục tiêu tăng lên 103.0 – 104.0

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật forex từ 30/05 – 06/06/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp USD/CAD

Pivot: 1.0887
Chiến lược chính: bán dưới 1.0887 với mục tiêu 1.0795 – 1.0730
Phương án phụ: breakout 1.0887 thì mục tiêu tăng lên 1.10

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật forex từ 30/05 – 06/06/2014

Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn