Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 06/06 – 13/06/2014

0
231

Phân tích kỹ thuật và nhận định chiến lược giao dịch forex từ 06/06 – 13/06/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD

Điểm Pivot: 1.35
Chiến lược chính: mua trên 1.35 với mục tiêu 1.3740.
Phương án phụ: breakout 1.35 thì mục tiêu giảm xuống 1.34 – 1.33

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 06/06 – 13/06/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp GBP/USD

Điểm Pivot: 1.6916
Chiến lược chính: bán dưới 1.6916 với mục tiêu 1.66
Phương án phụ: breakout 1.6916 thì mục tiêu tăng lên 1.70

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 06/06 – 13/06/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp USD/CHF

Điểm Pivot: 0.87
Chiến lược chính: mua trên 0.87 với mục tiêu 0.9150 – 0.9200
Phương án phụ: breakout 0.8700 thì mục tiêu giảm về 0.86

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 06/06 – 13/06/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp USD/JPY

Điểm Pivot: 102.99
Chiến lược chính: bán dưới 102.99 với mục tiêu 100
Phương án phụ: breakout 102.99 thì mục tiêu tăng lên 104.0

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 06/06 – 13/06/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp USD/CAD

Điểm Pivot: 1.0819
Chiến lược chính: mua trên 1.0819 với mục tiêu 1.1000
Phương án phụ: breakout 1.0819 thì mục tiêu giảm về 1.0720

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 06/06 – 13/06/2014

Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn