Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 20/06 – 27/06/2014

0
241

Phân tích kỹ thuật và nhận định chiến lược giao dịch forex từ 20/06 – 27/06/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp EUR/USD: xu hướng tiếp tục giảm

Pivot: 1.3680
Chiến lược chính: bán dưới 1.3680 với mục tiêu 1.34 – 1.33
Phương án phụ: breakout 1.3680 thì mục tiêu tăng lên 1.3750 – 1.38

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 20/06 – 27/06/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp GBP/USD: xu hướng tiếp tục tăng

Pivot: 1.6917
Chiến lược chính: mua trên 1.6917 với mục tiêu 1.6950.
Phương án phụ: breakout 1.6917 thì mục tiêu giảm xuống 1.67 – 1.66

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 20/06 – 27/06/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp USD/CHF: cặp tiền đang trong quá trình điều chỉnh, khả năng tiếp tục tăng

Pivot: 0.8906
Chiến lược chính: mua trên mức 0.8906 với mục tiêu 0.9150 – 0.9200
Phương án phụ: breakout 0.8906 thì mục tiêu giảm về 0.8850 – 0.88

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 20/06 – 27/06/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp USD/JPY: xu hướng giảm

Pivot: 102.34
Chiến lược chính: bán dưới 102.34 với mục tiêu 100.00
Phương án phụ: breakout 102.34 thì mục tiêu tăng lên 104.0

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 20/06 – 27/06/2014

Phân tích kỹ thuật forex cặp USD/CAD: khả năng giảm

Pivot: 1.0894
Chiến lược chính: bán dưới 1.0894 với mục tiêu 1.0726
Phương án phụ: breakout 1.0894 thì mục tiêu tăng lên 1.0960 hoặc lên cao hơn

Xem biểu đồ H4 và Daily

Phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch forex từ 20/06 – 27/06/2014

Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn