Phân tích và dá»± báo chiến lược Forex từ 06 – 13/12/2013

0
287
Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 06 - 13/12/2013

Phân tích và dá»± báo chiến lược Forex tuần từ 06 – 13/12/2013

Phân tích và dá»± bán cặp Forex – EUR/USD: tiếp tục tăng dần và Ä‘iều chỉnh

Pivot ước tính: 1.3832.
Chiến lược chính: chờ bán dưới mức 1.3832 với mục tiêu 1.32 – 1.31.
Phương án phụ: nếu mức 1.3832 bị phá vỡ thì cặp EUR/USD có khả năng tăng dần lên 1.40.

Tham khảo chart EUR/USD H4 và Daily bên dưới

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 06 - 13/12/2013

Phân tích và dá»± bán cặp Forex – GBP/USD: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot ước tính: 1.6290.
Chiến lược chính: mua khi cặp GBP/USD điều chỉnh giảm trên mức 1.6290 với mục tiêu 1.65.
Phương án phụ: phá vỡ mức 1.6290 thì sẽ giảm về 1.62 – 1.61.

Tham khảo chart GBP/USD H4 và Daily bên dưới

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 06 - 13/12/2013

Phân tích và dá»± bán cặp Forex – USD/CHF:

Pivot ước tính: 0.8890.
Chiến lược chính: chờ cặp USD/CHF điều chỉnh giảm và mua trên 0.8890 với mục tiêu 0.9320 – 0.94.
Phương án phụ: mức 0.8890 bị phá vỡ thì mục tiêu giảm về 0.88.

Tham khảo chart USD/CHF H4 và Daily bên dưới

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 06 - 13/12/2013

Phân tích và dá»± bán cặp Forex – USD/JPY: xu hÆ°á»›ng tăng.

Pivot ước tính: 101.60.
Chiến lược chính: Khi cặp USD/JPY điều chỉnh giảm thì mua trên mức 101.60 với mục tiêu 104.0 – 105.0.
Phương án phụ: phá vỡ 101.6 thì mục tiêu giảm về 101.0.

Tham khảo chart USD/JPY H4 và Daily bên dưới

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 06 - 13/12/2013

Phân tích và dá»± bán cặp Forex – USD/CAD: xu hÆ°á»›ng tăn chiếm Æ°u thế.

Pivot ước tính: 1.06.
Chiến lược chính: mua trên 1.06 với mục tiêu 1.0770.
Phương án phụ: mức 1.06 bị phá vỡ sẽ giảm về 1.05 – 1.04.

Tham khảo chart USD/CAD H4 và Daily bên dưới

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 06 - 13/12/2013

Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn