Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 06 – 13/12/2013

0
272

Phân tích và dự báo chiến lược Forex tuần từ 06 – 13/12/2013

Phân tích và dự bán cặp Forex – EUR/USD: tiếp tục tăng dần và điều chỉnh

Pivot ước tính: 1.3832.
Chiến lược chính: chờ bán dưới mức 1.3832 với mục tiêu 1.32 – 1.31.
Phương án phụ: nếu mức 1.3832 bị phá vỡ thì cặp EUR/USD có khả năng tăng dần lên 1.40.

Tham khảo chart EUR/USD H4 và Daily bên dưới

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 06 - 13/12/2013

Phân tích và dự bán cặp Forex – GBP/USD: xu hướng tăng.

Pivot ước tính: 1.6290.
Chiến lược chính: mua khi cặp GBP/USD điều chỉnh giảm trên mức 1.6290 với mục tiêu 1.65.
Phương án phụ: phá vỡ mức 1.6290 thì sẽ giảm về 1.62 – 1.61.

Tham khảo chart GBP/USD H4 và Daily bên dưới

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 06 - 13/12/2013

Phân tích và dự bán cặp Forex – USD/CHF:

Pivot ước tính: 0.8890.
Chiến lược chính: chờ cặp USD/CHF điều chỉnh giảm và mua trên 0.8890 với mục tiêu 0.9320 – 0.94.
Phương án phụ: mức 0.8890 bị phá vỡ thì mục tiêu giảm về 0.88.

Tham khảo chart USD/CHF H4 và Daily bên dưới

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 06 - 13/12/2013

Phân tích và dự bán cặp Forex – USD/JPY: xu hướng tăng.

Pivot ước tính: 101.60.
Chiến lược chính: Khi cặp USD/JPY điều chỉnh giảm thì mua trên mức 101.60 với mục tiêu 104.0 – 105.0.
Phương án phụ: phá vỡ 101.6 thì mục tiêu giảm về 101.0.

Tham khảo chart USD/JPY H4 và Daily bên dưới

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 06 - 13/12/2013

Phân tích và dự bán cặp Forex – USD/CAD: xu hướng tăn chiếm ưu thế.

Pivot ước tính: 1.06.
Chiến lược chính: mua trên 1.06 với mục tiêu 1.0770.
Phương án phụ: mức 1.06 bị phá vỡ sẽ giảm về 1.05 – 1.04.

Tham khảo chart USD/CAD H4 và Daily bên dưới

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 06 - 13/12/2013

Forex – TINFOREX.COM

Trade Online
Chia sẽ

Để lại lời nhắn