Phân tích và dá»± báo chiến lược Forex từ 13 – 20/12/2013

0
297
Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 13 - 20/12/2013

Phân tích và dá»± báo chiến lược Forex tuần từ 13 – 20/12/2013

Phân tích và dự bán cặp Forex – EUR/USD: xu hướng giảm.

Pivot ước tính: 1.3832.
Chiến lược chính: bán dưới mức 1.3832 với mục tiêu 1.32 – 1.31.
Phương án phụ: phá vỡ mức 1.3832 thì mục tiêu sẽ lên 1.40.

Xem biểu đồ phân tích H4 và Daily

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 13 - 20/12/2013

Phân tích và dự bán cặp Forex – GBP/USD: xu hướng tăng chiếm ưu thế.

Pivot ước tính: 1.6464.
Chiến lược chính: bán cặp này dưới mức 1.6464 với mục tiêu 1.62 – 1.61.
Trong trung hạn: mua khi cặp GBP/USD xuống vùng (ii) với mục tiêu 1.6750.
Phương án phụ: phá vỡ 1.6464 thì mục tiêu tăng lên 1.65 – 1.66.

Xem biểu đồ phân tích H4 và Daily

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 13 - 20/12/2013

Phân tích và dự bán cặp Forex – USD/CHF: xu hướng tiếp tục giảm.

Pivot ước tính: 0.8942.
Chiến lược chính: bán dưới 0.8942 với mục tiêu 0.88.
Trong trung hạn: chờ cặp tiền này hoàn thành xu hướng giảm ở sóng thứ 5, mua tại 0.88 với mục tiêu 0.9250.
Phương án phụ: nếu phá vỡ mức 0.8942 thì mục tiêu sẽ tăng lên 0.90 – 0.91.

Xem biểu đồ phân tích H4 và Daily

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 13 - 20/12/2013

Phân tích và dự bán cặp Forex – USD/JPY: xu hướng tăng chiếm ưu thế.

Pivot ước tính: 104.00.
Chiến lược chính: chờ hoàn thành sóng tăng ở sóng thứ 5 và bán dưới 104 với mục tiêu là 102.
Phương án phụ: nếu mức 104 bị phá vớ thì cặp tiền sẽ tăng lên mức 105.

Xem biểu đồ phân tích H4 và Daily

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 13 - 20/12/2013

Phân tích và dự bán cặp Forex – USD/CAD: xu hướng tăng chiếm ưu thế.

Pivot ước tính: 1.0557.
Chiến lược chính: mua trên mức 1.0557 với mục tiêu 1.0770.
Phương án phụ: mức 1.0557 bị phá vỡ thì mục tiêu giảm về 1.05 – 1.04.

Xem biểu đồ phân tích H4 và Daily

Phân tích và dự báo chiến lược Forex từ 13 - 20/12/2013

Forex – TINFOREX.COM

Rebate lên đến 90% tại - FOREX.com cùng TINFOREX

FOREX.com là thành viên của NFA, FCA, ASIC,.... là một trong những Forex Broker quốc tế được khách hàng Việt Nam đánh giá cao nhất.

Xem thông tin sàn FOREX.com

Để lại lời nhắn