Chính sách bảo mật

Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

  • Há»— trợ khách hàng của TINFOREX.com
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng
  • Cung cấp cho bạn thông tin về các Forex Broker hoặc các tin khuyến mãi má»›i nhất
  • Xem xét và nâng cấp ná»™i dung và giao diện của Website
  • Thá»±c hiện các bản khảo sát khách hàng
  • Thá»±c hiện các hoạt Ä‘á»™ng quảng bá của TINFOREX.com

Chúng tôi cam kết không chia sẽ bất kỳ thông tin nào của khách hàng cho bên thứ ba.